Jag håller på med konst för att det är mitt sätt att undersöka världen. På samma sätt som hundar nosar och småbarn smakar sig fram så målar jag. Jag arbetar tematisk, ofta med flera teman på samma gång och vanligen ser jag inte förrän efteråt vad som var meningen. 

Min strävan, som konstnär, är att hitta och uppehålla mig tillräckligt länge i det flöde där jag,  i ett slags lyckligt rus, skapar det jag inte tidigare kände till. Arbetet går ut på att hitta redskap att ta mig dit och verktyg att stanna kvar. För mig innebär det att gång på gång ompröva och konfrontera sådant som, genom uppfostran, självkritik samt omgivningens förväntningar och ideal, förminskar handlingsutrymmet.